כדי שהאתר יהיה סגור לנשים בלבד, אנחנו רוצים לוודא שכל מי שאנחנו מאשרים היא אישה. לכן אם אין לך פייסבוק או שפרופיל הפייסבוק שלך לא נותן מספיק אינפורמציה. אנחנו מרימות טלפון. לראות שאת אישה וסתם לקשקש :)